За нас

Ние сме бригада за ремонт на покриви. Ръководителят на нашата бригада е опитен майстор, заслужил уважението на своите досегашни клиенти. Честа практика е Ангел да не се нуждае от реклама, защото го препоръчват неговите клиенти на свои роднини, колеги и приятели. Ремонтирането на покриви Ангел е усвоил от своето семейство, което има традиция в тази дейност. Много хора чакат Ангел, когато е зает с ремонт, за да се доверят на опитен майстор, за да имат качествен ремонт. Струва си забавянето, защото макар и да няма как да да знаем всичките майстори в България, може да се предположи че 90% от майсторите нямат уменията и не извършват толкова качествено своята работа, както Ангел. Доверете се на добрите практики за ремонт на покриви, ако имате намерението да получите качествен ремонт на покрив.